menvereniging in de bosrijke omgeving van Breda
menvereniging in de bosrijke omgeving van Breda

Historie

HOE ONTSTOND “DE BRABANTSE AANSPANNING”?

In 1970 werd er op de manege “de Roosberg”een cursus paardengebruik (mencursus) georganiseerd die werd gegeven door de heer G. van der Linden. Een aantal enthousiaste paardenmensen hadden zich opgegeven met de gedachte; je kunt er altijd wat van leren in het paardengebruik in het algemeen en in het aangespannen rijden in het bijzonder.
Maar tijdens de cursus werden we al snel enthousiast gemaakt door de heer Van der Linden zijn betoog en de fraaie film die hij toonde van een arresleetocht op de Alblas in de winter van 1963 georganiseerd door de vereniging “Glijen en rijen”.

Toen hij merkte dat hij ons wel warm had gemaakt voor die oude romantiek zei hij: “Waarom richten jullie ook niet zo’n vereniging op, er zijn er boven de grote rivieren al verschillende!”
Ja, maar een vereniging oprichten dat is nog al wat, vooral als je er zo weinig ervaring in hebt dachten we. Maar na enige aarzeling kwam als eerste Frans Soons die zei: “Nou daar wil ik wel aan werken”, waarop de antwoordde: “Dan help ik je mee!” Maar ja, daar bleef het voorlopig bij.

Toen de cursus afgelopen was werd na enige tijd aan 14 geslaagden een diploma uitgereikt en dat gebeurde ten huize van mevrouw Korthagen-van Til te Breukelen (nu tante Bets). Na een leuke tocht met twee rijtuigen werden we ontvangen in haar privé museum, waar we werden rondgeleid en deskundig voorgelicht over al haar gerij en bijbehorende attributen.

Met ons diploma en vol enthousiasme voor paard en gerij togen we aan het eind van de dag weer huiswaarts.
Maar toch duurde het helaas nog enkele maanden voordat we, na verschillende keren vragen “wanneer beginnen we nu”, de eerste brief uitstuurden. Het was 13 april 1971.
De brief werd verzonden aan alle bij ons bekende paardenmensen en was een uitnodiging voor een vergadering op donderdag 27 mei te 20.00 uur in café restaurant de Fazanterie.
Na een betoog van de heer G. van der Linden en de fraaie film van “Glijen en Rijen” van de arrensleetocht in 1963 en de rijtuigdag in Gouda, werden alle 25 aanwezigen nog eens extra enthousiast gemaakt door tante Bets.

Er werden toen inventarisatielijsten uitgereikt, waaruit later bleek da we in de Baronie van Breda veel meer materiaal hadden dan we eigenlijk verwacht hadden.
De heer Van der Linden stelde voor om als startgeld voor de oprichting fl. 5,– bijeen te leggen, wat iedereen spontaan afstond, zodat we dus toen gestart zijn met 25 enthousiaste leden.
Besloten werd tevens dat de oprichtingscommissie bestaande uit Frans Soons en ondergetekende voorlopig dat jaar de ritten en bijeenkomsten zouden organiseren.

Op zondag 6 juni 1971 verlieten 16 aanspanningen onder grote belangstelling om 13.00 uur het terrein bij de “Fazanterie” met als doel de voorjaarswedstrijd opluisteren van ruitersportkring “De Baronie”, waar we op het terrein van de oude wielerbaan met veel enthousiasme werden ontvangen.

Woensdag 23 juni 1971 was er een filmavond in “de Fazanterie” waar Leo Soons zijn film draaide van onze eerste rit.

Op zondag 12 september 1971 werd de eerste “Brabantrit” gereden met als doel de officiële opening van het terrein van ruitersportkring “De Baronie”op te luisteren.

Dinsdag 9 november 1971 weer een filmavond in “De Fazanterie”en dinsdag 14 december was er dan de eerste jaarvergadering, wederom in “De Fazanterie”, waar een officieel bestuur word gekozen van 5 personen.
Tevens werd daar besloten om met ingang van zondag 2 januari 1972 iedere eerste zondag van de maand een rit te maken.
Als naam voor de vereniging, die tot dat moment “Vereniging van het Aangespannen Paard” heette, werd voorlopig gekozen voor de huidige naam:

De Brabantse Aanspanning.

Kees Sol.

Uit eerste maandblad  van 1979

 

  Ga Naar Pagina:  
Historie – 40 jaar bestuur Historie – Ontstaan 4-spanwedstrijden Historie – Breda On Ice